ตำแหน่งงาน

เปิดรับสมัคร พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ

เปิดรับสมัคร พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ

รายได้รวม 540 บาท/วัน ขึ้นไป

ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
  สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

สวัสดิการ

 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี  ตามกฎหมายกำหนด
  วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
  ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
  ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483
คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114
คุณวัศพล โทร. 062-595-9976

 

E-mail : recruitment@aotavsec.co.th
Facebook : AOT AVSEC Recruitment

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
- สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
- รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัคร พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ

เปิดรับสมัคร พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ดูจอวินิจฉัยภาพ

รายได้รวม 540 บาท ขึ้นไป

ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

(ปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
  สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

สวัสดิการ

 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี  ตามกฎหมายกำหนด
  วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
  ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
  ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483
คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114
คุณวัศพล โทร. 062-595-9976
ท่าอากาศยานดอนเมือง ติดต่อ คุณปุณยนุช โทร. 080-062-4362

E-mail : recruitment@aotavsec.co.th
Facebook : AOT AVSEC Recruitment

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
- สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
- รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

เปิดรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

รายได้รวม 427 บาทขึ้นไป

ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมง)

หากทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด รายได้รวมเฉลี่ยประมาณเดือนละ 11,102 – 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-57 ปี
  สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

สวัสดิการ

 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
  วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
  ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
  ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483
คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114
คุณวัศพล โทร. 062-595-9976

E-mail : recruitment@aotavsec.co.th
Facebook : AOT AVSEC Recruitment

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
- สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
- รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

เปิดรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย

รายได้รวม 427 - 640.50 บาทขึ้นไป

ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(ปฏิบัติงานผลัดละ 8 - 12 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-57 ปี
  สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

สวัสดิการ

 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
  วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
  ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
  ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ ติดต่อ คุณวัฒนชัย โทร. 063-209-6483
คุณวุฒิพงษ์ โทร. 062-596-9114
คุณวัศพล โทร. 062-595-9976
ท่าอากาศยานดอนเมือง ติดต่อ คุณปุณยนุช โทร. 080-062-4362

E-mail : recruitment@aotavsec.co.th
Facebook : AOT AVSEC Recruitment

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
- สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เพศชาย) จำนวน 1 ใบ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ใบ
- รูปถ่าย จำนวน 1 รูป (หน้าตรงสุภาพ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร