บริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชน ซึ่งดำเนินงานด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยาน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

บรท. เป็นบริษัทให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ซึ่งมีผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็นอย่างดี บรท. ทำงานอย่างมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล โดยมีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้การรับรอง เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (ธภ.7) ทุกคน


ความปลอดภัย

การบริการที่เป็นเลิศ

มาตรฐานสากล