ประกาศ รับสมัครกรรมการผู้จัดการ บรท.

ประกาศ รับสมัครกรรมการผู้จัดการ บรท.

ประกาศ รับสมัครกรรมการผู้จัดการ บรท.

รับสมัครกรรมการผู้จัดการ

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 12 กรกฎาคม 2565

ในวันและเวลาทำการระหว่าง 8:30 น. - 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คลิก

ดาวน์โหลด เอกสารในการสมัคร คลิก

สามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ คุณกนกพร โทร. 081-846-1721

เลขที่ 222 ห้อง 2001-2002 ชั้น 2 อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210